Engleski srednji nivo online dating

Svi koji se odluče da prođu ovaj kurs na kraju će biti osposobljeni da bez većih problema komuniciraju sa poslovnim partnerima, koristeći reči i fraze iz poslovnog života. godine, Otvoreni univerzitet je programe stranih jezika uskladio sa CEF (Common European Framework) standardima koje je propisao Savet Evrope, pa Vam, u zavisnosti od toga želite li početi učiti ili usavršiti svoje znanje, pružamo mogućnost pohađanja engleskog jezika na šest nivoa.U zavisnosti od nivoa koji polaznik pohađa ishodi učenja su sledeći: A1 nivo (Beginners level – Početni nivo) – Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da koristite i razumete svakodnevne izraze i proste fraze u cilju zadovoljavanja konkretnih potreba; moćićete predstaviti sebe i druge, postavljati pitanja i davati odgovore o ličnim pojedinostima tipa gde živite, o ljudima koje poznajete i stvarima koje posedujete.Deca već od najranijeg uzrasta prate crtane filmove i igraju se igračkama koje se oglašavaju na engleskom.Mladi putem interneta komuniciraju sa vršnjacima, poslovni ljudi širom sveta sporazumevaju se i posluju koristeći engleski jezik, a i svi ostali se, s vremena na vreme, susreću sa potrebom poznavanja engleskog jezika, prvenstveno koristeći personalne računare i internet sadržaje.Pisaćete jasne, detaljne tekstove iz širokog opsega tema i iznositi lično stanovište na zadatu temu, ukazujući na prednosti i nedostatke različitih opcija.C1 nivo (Advanced level – Napredni nivo) – Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da razumete širok spektar zahtevnih, dužih tekstova i prepoznavati tačna značenja.Postanite i Vi jedan od njih i savladajte jezik kojim možete komunicirati u celom svetu.

Engleski jezik, kao maternji, koristi više od 330 miliona ljudi, dok su procene da se ovim jezikom služi preko 1.500.000.000 ljudi na svim kontinentima.Ukoliko ste tek počeli da učite engleski ili ga tečno govorite ali želite da naučite još bolje, ako da studirate ili radite, mi sigurno imamo ispit prikladan za vas. Kembridž engleski: Key – možda poznatiji kao Key English Test (KET) najniži je nivo spektra Kembridž ispita koji testiraju znanje engleskog jezika.KET dokazuje da se možete snaći pomoću komunikacije na engleskom jeziku u nezahtevnim svakodnevnim situacijama.Dinamika izvođenja nastave: dva puta nedeljno po dva školska časa po semestralnom principu.Jedan semestar traje četiri meseca, a da bi polaznik savladao gradivo svakog pojedinačnog nivoa potrebna su dva semestra.

engleski srednji nivo online dating-77engleski srednji nivo online dating-63engleski srednji nivo online dating-78

osnovni lični i podaci o familiji, trgovina, lokalna geografija, zaposlenje), da komunicirate u prostim i rutinskim situacijama koje podrazumevaju prostu i direktnu razmenu informacija o poznatim i čestim temama i da jednostavnim terminima opišete aspekte svoje prošlosti, neposrednog okruženja i nužne potrebe.

Join our conversation (71 Comments).
Click Here To Leave Your Comment Engleski srednji nivo online dating.

Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *